Styrelsen

Styrelsen

  • Styrelseordförande (Mathias Axelsson)
  • Vice ordförande (Johan Björkdahl)
  • Kassör (Susanne Iwarsson)
  • Ledamöter (ett par olika personer)
  • Suppleanter (två personer)
  • Valberedning (tre-fyra personer)