Historik

Historik

• Klubben bildades den 18 juni 1963. Det första mötet hölls 18 juni på Stadshotellet i Köping och till mötet kom 62 personer som beslöt att bilda en golfklubb med namnet Korslöts GK och möte utsåg en interimsstyrelse. Industrifolk utlovade vid mötet ekonomiskt stöd till byggnationen av banan. Vid ett möte den 16 september 1963 antogs stadgar för klubben och beslöts att starta byggnationen av 6 hål. Vidare så inbjöds till medlemsteckning och 33 personer tecknade medlemskap.

13 november 1963
Byggnationen startades
sSartades byggnationen av nya banan och under arbetets gång beslutades att man skulle bygga 9 hål.
13 november 1963
1964
Svenska Golfförbundet
Registrerades klubben hos Svenska Golfförbundet och klubben fick nr.80. Vid den tidpunkten fanns det cirka 16.000 golfspelare i landet.
1964
1965
9 hålen klara för spel
På sommaren var de första 9 hålen klara för spel. Den gamla kvarnstugan användes som klubbhus fram till 1971 då mangårdsbyggnaden blev nytt klubbhus.
1965
1972
Banan utökades
1972 byggdes banan ut till 12 hål, som togs i spel under hösten.
1972
1982
18 hål planeras
1982 beslutades på klubbens årsmöte att vi skulle bygga ut banan till 18 hål och man anslog 850 tkr för banprojektet.
1982
1985
Invigningstävling för nya 18 hålsbanan
1985 fick vi 18 hål och den 8 juni genomfördes en invigningstävling på den nya 18-hålsbana och samtidigt anordnades en jubileumsfest på kvällen med anledning av att det var 20 år sedan banan öppnades för spel hösten 1965.
1985
I slutet av 1980-talet
Klubbhus
Islutet av 1980-talet byggdes ett nytt klubbhus med restaurang och kiosk. Det nya klubbhuset, som ritades av vår egen medlem Börje Ryström, invigdes 1989. I klubbhuset finns idag även Reception och golfshop samt på övervåningen konferenslokal och klubbens kansli. Samtidigt uppfördes en byggnad med omklädningsrum och ett trevligt klubbrum.
I slutet av 1980-talet
I slutet av 1980-talet
Namnet ändras
1995 ändrades namnet till Köpings Golfklubb.
I slutet av 1980-talet
2002
Stugor köps
2002 köpte klubben Volvos sportstuga och samtidigt byggdes två nya stugor i nära anslutning till Korslötstugan. Vi har nu fyra stugor med totalt 20 bäddar att hyra ut till gäster som besöker klubben.
2002
2003
Miljöpris
2003 fastställdes den miljöpolicy (enligt ISO 14001), som också gav klubben kommunens miljöpris på 10.000 kronor.
2003
2007
Miljödiplom
2007 tilldelades klubben Svenska Golfförbundets miljödiplom.
2007
2013
Köpings Golfklubb 50 år
2013 firade Köpings Golfklubb 50 år. Under jubileumsåret genomfördes en rad aktiviteter för att fira att klubben fyllde 50 år, bl. a. distribuerades vår Jubileumstidning till hushållen i Västra Mälardalen och den 17 augusti genomförde vi en jubileumstävling och efter tävlingen arrangerades en uppskattad jubileumsfest med 147 gäster på Best Western Hotel Scheele.
2013
2014
Klubbens banutvecklingsprojekt
2014 startade klubbens banutvecklingsprojekt. Banan byggs om i två etapper 2014 och 2015. Samtliga greener byggs om till USGA-standard. Projektet ska vara helt genomfört till säsongstart 2016. Den totala investeringen uppgår till 5 mkr, exkl. moms. Utöver den totala investeringen tillkommer arbetsinsatser av klubbens personal samt ett omfattande ideellt arbete av våra medlemmar.
2014
2022
Årets besöksmål i Västra Mälardalen
Köpings Golfklubb tilldelades utmärkelsen "Årets besöksmål" i Västra Mälardalen i Oktober 2022.
2022
2023
60-års jubileum (1963-2023)
Under 2023 uppmärksammade vi föreningens 60-års jubileum med bland annat en utställning på Köpings Museer och utställningshallar, jubileumstävling med mera.
2023