Medlem

Medlemskategorier &
årsavgifter 2024

Årsavgiften består dels av en medlemsavgift, dels en spelavgift. Årsavgiften gäller för det år man fyller, d.v.s. fyller man 20år under året så är det den avgiften man tilldelas. Medlemsavgiften betalas till Köpings GK. Spelavgiften betalas till Köpings GK AB. Medlemsavgiften gäller per kalenderår. Medlemsavgiften är inte återbetalningsbar. Det gäller även vid eventuellt utträde eller uteslutning under det aktuella kalenderåret. Påminnelseavgift utgår vid betalning efter sista betaldatum.

Kategori
Spelavgift
Medlemskap
Totalt
Spelrätt
Fullvärdig Senior +27 år
6700 sek
700 sek
7400 sek
Ja
Fullvärdig Senior +27år (utan spelrätt)
7700 sek
700 sek
8400 sek
Nej
Fullvärdig Senior 22-26år
4250 sek
700 sek
4950 sek
Nej
Fullvärdig Junior 20-21år
3250 sek
700 sek
3950 sek
Nej
Fullvärdig Junior 16-19år
1850 sek
700 sek
2550 sek
Nej
Fullvärdig Junior 13-15år
950 sek
700 sek
1650 sek
Nej
Fullvärdig Junior -12år
0 sek
700 sek
700 sek
Nej
Vardagsmedlem +27 år (vardagar före kl 15)
5050 sek
700 sek
5750 sek
Ja
Medlemskap SMALL (10 starttider)
3250 sek
700 sek
3950 sek
Ja
Medlemskap SMALL (utan spelrätt) 10st starttider
4250 sek
700 sek
4950 sek
Nej
Fullvärdig XL +27år
7200 sek
700 sek
7900 sek
Ja
Fullvärdig XL +27år (utan spelrätt)
8200 sek
700 sek
8900 sek
Nej
Nybörjarmedlemskap År1 (13-15år) *
1900 sek
Nej
Nybörjarmedlemskap År1 (16-19år) *
2200 sek
Nej
Nybörjarmedlemskap År 1 (20-21år) *
4295 sek
Nej
Nybörjarmedlemskap År1 (22-26år) *
4295 sek
Nej
Nybörjarmedlemskap År 1 (27-99år) *
4295 sek
Nej
Nybörjarmedlemskap År 2 (13-15år)
800 sek
700 sek
1500 sek
Nej
Nybörjarmedlemskap År 2 (16-19år)
1700 sek
700 sek
2400 sek
Nej
Nybörjarmedlemskap År 2 (20-21år)
3100 sek
700 sek
3800 sek
Nej
Nybörjarmedlemskap År 2 (22-26år)
4100 sek
700 sek
4800 sek
Nej
Nybörjarmedlemskap År 2 (27-99år)
4100 sek
700 sek
4800 sek
Nej