Kommittéer

Kommitéer 2024

Det ideella engagemanget i föreningen återfinns bl.a. i klubbens kommitteer och vi fortsätter att utveckla våra kommittéer tillsammans under 2024. Följande kommitteer är aktuella:

  • Rekryteringskommitte
  • Trivselkommitte
  • Ban- och anläggningskommitte
  • Tävlingskommitte
  • Hcp & regelkommitte
  • Sponsorkommitte

Har du ytterligare idéer som kan berika och utveckla klubben?

Välkommen att kontakta klubbchef Lena Björkdahl via e-post: klubbchef@kopingsgk.nu

Köpings Golfklubb samverkar med RF-SISU Västmanland