Kommittéer

I november 2015 samlades 21 föreningsmedlemmar från Köpings golfklubb för att inleda arbetet med att utveckla föreningen. Mats Vennberg från SISU Idrottsutbildarna drog igång arbetet med att strukturera arbetet och tillsammans tog vi fram en verksamhetsplan för 2016.

Klubbens verksamhet är numera organiserad i fyra olika kommittéer. Klicka på respektive menyknapp för att läsa om vårt arbete och vem du ska kontakta om även du vill vara med och utveckla klubbens verksamhet.