Vision 50/50

Vision 50/50 - klubbutvecklingsprogram för utveckling framåt

Köpings GK driver tillsammans med Svenska Golfförbundet ett klubbutvecklingsprogram Vision 50/50.

Syftet med klubbutvecklingsprogrammet

Syftet med programmet är att utveckla vår golfklubb att vara attraktiv för nya och nuvarande medlemmar där man trivs, känner sig välkommen och delaktig i klubben. Syftet är också att vi långsiktigt ska driva utvecklingen av klubben framåt, säkra att kvinnor och män, tjejer och killar utvecklas med och i golfen.

Vad innebär det att var inkluderande?

Vision 50/50 har ett viktigt budskap - att vara en inkluderande golfklubb. Inkludering innebär en jämställd klubb med lika möjligheter till att spela golf oavsett kön, ålder eller bakgrund. En viktig utgångspunkt till utvecklingsprogrammet är att det är för få kvinnor som spelar golf. Målet är därför att öka andelen kvinnor som spelar golf, att styrelsen är jämställd och att golfen är attraktiv och positiv upplevelse.

Vad gör vi i programmet?

Vår golfklubb medverkar tillsammans med åtta andra klubbar i vårt distrikt. Totalt i Sverige medverkar ett 50 tal klubbar. En styrgrupp har bildats som genomför ett utvecklingsarbete som startade under sommaren 2017. Styrgruppen har ”spanat” hur läget ser ut idag när det gäller antalet medlemmar, åldersstruktur, könsfördelning, hur vi tar hand om nya medlemmar, hur vår fadderverksamhet och träning fungerar. Vi har sett över hur vi utvecklar vår klubb till att vara välkomnande och trivsam för nuvarande medlemmar och gäster. En enkät har gått ut till klubbens medlemmar som har givit styrgruppen återkoppling kring frågor som berör trivsel, spel på banan och träning. Programmet fortsätter under våren och kommer att resultera i en handlingsplan där styrgruppen arbetar fram ett antal mål och aktiviteter.

Vad har vi kommit fram till under våren 2018?

Handlingsplanen kommer att innehålla ett antal förbättringsområden som handlar om att

  • Ta hand om nya medlemmar genom en bra start vid genomförande av ” grönt kort” och fortsätta utveckla fadderverksamheten som möjliggör spel på banan.
  • Ta fram ett träningsprogram som möjliggör träning för olika målgrupper.
  • Arbeta fram ”trivselfaktorer” som beskriver hur vi tillsammans ska agera för att utveckla en trivsam och välkomnande klubb.
  • Utveckla vår bana för att möjliggöra och ge samma förutsättningar för våra medlemmar och gäster.

Vilka medverkar i styrgruppen?

I styrgruppen ingår Britt Eriksson, Berit Ryding, Gunilla Corp, Michael Ramqvist, Oskar Einan och Magnus Rahm.