Verksamhetsplan och budget 2021 inför höstårsmötet 2020

Verksamhetsplan för Köpings Golfklubb 2021

Det har ju varit en väldigt speciell säsong 2020 med tanke på pandemin som slagit väldigt olika mot olika verksamheter. Efter en väldigt stor osäkerhet i våras så visade det sig att golfen fick ett rejält uppsving. Det är dock svårt att veta om detta fortsätter in i 2021. Det var många återvändare som hittade tillbaka till golfen under perioder av permitteringar.

I januari 2021 börjar vår nya Klubbchef Robert Larsson. Han ersätter Emil Madsen som gjort två fina säsonger hos oss och bl.a. hjälpt oss starta upp träning och shop i egen regi. Stort tack till Emil och lycka till på nya uppdrag.

Robert har stor erfarenhet av att driva golfklubb och verksamhet och kommer att hjälpa oss i den fortsatta utvecklingen av Köpings Golfklubb.

Inför 2021 vill vi fortsätta marknadsföra vår bana. Vi vill öka antalet gäster som utnyttjar bana, restaurang, shop och våra boenden. Vi ser också behov av fler medlemmar och en föryngring. Vi satsar mot 7.000 gäster och 1.000 aktiva medlemmar inom något år, det ger oss en stabil grund och ekonomi utan att beläggningen på banan blir för hög.

Vi fortsätter vårt fina ungdomsarbete och ger fler barn och ungdomar möjlighet att prova på golf. Vårt arbete mot skolorna fortsätter.

Restaurang Korslöt startades som aktiebolag under 2019. Vi lärde oss en hel del inför 2020 och det har hjälpt oss att få någorlunda balans i ekonomin under 2020. Vi siktar på att hyra in kockar och övrig personal även under 2021.

Vi fortsätter driva shop och träning i egen regi även 2021. Vår Pro Johan Fryckne har varit väldig uppskattad som tränare och många har fått ett lyft i sitt golfspel.

Detaljerade verksamhetsplaner och mål för de olika kommittéerna utarbetas tillsammans med Klubbchefen.under vintern 2020/21


Några satsningar på anläggningen som planeras för vintern 2020 och säsong 2021:
• Investering i nya ställplatser. Färdigställs våren 2021
• Asfaltering parkering och vägar 2020
• Staket mot vildsvin, med hjälp av bidrag 2020
• Nät runt rangen
• Ommålning klubbhus
• Utöka antalet golfbilar med två stycken.
• Vi fortsätter utreda en lösning för att kunna köra golfbil till alla tees, inkl hål 18.

Ekonomi klubb

Föreningen Köpings Golfklubb äger bana, byggnader och maskiner, vilka uthyrs till Köpings Golfklubb AB, som svarar för driften. Klubbens verksamhet består i övrigt av medlemsservice och tävlingsverksamhet.
Nedan följer kommentarer för klubbens budget för 2021.

Intäkter
Intäkterna beräknas bli lägre. Vi fick ett stort engångs bidrag från RF (277’) pga Covid-19. Styrelsen räknar med att antalet medlemmar är relativt oförändrat.

Kostnader
Leasingkostnaderna kommer öka då vi behöver förnya en green- och en fw-klippare. Vi behöver även nya arbetsfordon och två nya golfbilar.

 

 Ekonomi driftbolag
Vi räknar med oförändrat antal medlemmar och en höjning av avgiften med 100kr för seniorer

Greenfee relativt oförändrat. Det är svårt att bedöma hur mycket greenfeespel det blir jmf med 2020. De nya ställplatserna kommer att ge oss många fler besökare och säkerställa att vi åtminstone når samma nivå som 2020. Vi kommer även se om vi kan öka greenfee avgiften ytterligare.
Vi räknar även med ökad försäljning i shop och högre intäkter på träning

Personalkostnaderna ökar. Vi har gått lite kort med folk på banan 2020 och dessutom fått minskade arbetsgivaravgifter genom de statliga bidrag som vi tagit del av. Vi har lagt en satsning på personal i reception/shop, vi behöver öka kompetensen för att ge våra gäster och medlemmar en fullgod service.

 

Ekonomi Restaurangbolag
Vi räknar med relativt oförändrade intäkter och kostnader för restaurangbolaget. Vi fick ju en svag start i våras pga pandemin men kom ändå upp i en hely ok omsättning för säsongen.

Vi planerar att lösa bemanningen på ett liknande sätt som 2020, dvs vi har ingen fast anställd personal utan hyr in på säsong eller timme.

 Avgifter 2021 - förslag


Städning eller annan godkänd insats för klubben ersätts med 300kr presentkort i shop eller restaurang 2021.

 


© 2022 Köpings Golfklubb - Korslöt 1 - 731 94 Köping - E-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Tel: 0221-810 90 - Tryckval: 1. Reception, bokningar mm - 2. Kansli, ekonomi och medlemsfrågor - 3. Klubbchef - 4. Restaurang - 5. Banchef

Web: Reklamhuset RINK