Reseregler

Regler under resor

I detta avsnitt kan du läsa om våra regler i samband med resor som görs.

Tävlingar där tävlingsbidrag utbetalas:

 • Teen Tour First
 • Teen Tour Future
 • Teen Tour Elit
 • Teen Cup final
 • Västmanlandsserien

Bidrag utgår från:

 • Startavgift och resa. Resebidrag under förutsättning att man samåker och fyller upp bilar så gott det går.
 • Milersättning enligt RSV ”skattefri bilersättning egen bil” = 18,50 kr/mil

Grundläggande regler:

  • Ansökan skall göras i bifogad Excel-mall och vara ifylld enligt instruktionerna
  • Samåk
  • Vidhäfta kvitto för startavgift resa.
  • Ange konto som pengarna skall sättas in på.
  • Klubbens trafikpolicy följs.
  • Kvitto ska redovisas innevarande år 

  Utfärdat av Juniorsektionen 2017-04-20.

Trafikpolicy vid träning och tävling:

Bilen
– Ska vara besiktigad
– Ska ha godkända däck för årstiden
– Ska finnas säkerhetsbälte för alla i bilen
– Första hjälpen ska finnas i bilen

Föraren
– Ska ha giltigt körkort
– Ska vara utvilad
– Ska aldrig köra långa pass utan att ta en paus
– Ska se till att alla använder säkerhetsbälte
– Ska set till att transporten sker på ett trafik- och drognyktert sätt
– Ska låta väglag, klimat och väderförhållanden styra restiden
– Ska följa gällande trafikregler

Passagerarna
– Ska sitta still i fordonet
– Ska bära säkerhetsbälte

Allmänna regler
– Alla ska vara ute i god tid
– Övningskörning är inte tillåtet på väg till träning eller tävling

Förankring i klubben
– Tränarna informerar föräldrar om klubbens trafikpolicy. Den ska finnas på klubbens hemsida och i juniorernas verksamhetsplan.
– Samtliga medlemmar i föreningen ska tillsammans verka för att policyn efterlevs

Styrelsen
Köpings GK.