Hålpartner

Som hålpartner exponeras du vid ditt hål på banan. Skylt vid minst en tee-skylt samt företagets logo på tee-markeringar. Skylt på vår partnertavla.

Frågor & svar

Pris från 18.000kr.

Minst en skylt med företagets logo på tee-skylt på hålet. 

Tee-markeringar på banan med företagets logo.

Skylt på sponsortavlan. 

Exponering i klubbens digitala kanaler, nyhetsbrev m.m. 

Möjlighet att boka klubbens konferensrum vid två heldagar per år. 

Vänligen kontakta partenransvarig Lena Björkdahl, klubbchef för mer information.

Lena Björkdahl
Lena BjörkdahlKlubbchef
Läs mer
För mer information om sponsring och aktuella partnerpaket, vänligen kontakta mig.