Värdegrund

Motto: Träffas - Trivas - Träna - Tävla

Beteendet på klubben skall utmärkas av vänskap och trivsel. Alla juniorer skall visa respekt för varandra oavsett, ålder, kön, etnicitet eller religion. 

Köpings GK accepterar inte mobbning, trakasserier, våld eller rasism. Det är alla tränares, ledares och funktionärers skyldighet att motverka mobbning, trakasserier, våld, rasism och ovårdat språkbruk. Juniorer som diskriminerar, mobbar, eller förtrycker andra äger inte rätt att delta i Köpings GK:s juniorverksamhet.

Ledare på klubben ska årligen skicka in ett intyg från belastningsregistret, hämtas gratis från polisens hemsida, detta för att styrelsen ska kunna granska personer som vill bli/ är ledare på klubben, lämplighetspröva alla ledare.

Ledare som missköter sig kan, efter styrelsebeslut, stängas av som ledare i klubben i upp till två år. Där efter får ledaren söka ny prövning hos styrelsen, som då kan ompröva ledarens lämplighet.