Spela på Köpings GK

En varierande park- och skogsbana i vacker natur med Valstaån som kommer i spel på flera hål. Många hål ger spelaren möjlighet till alternativa spelvägar (risk&reward). Generösa och intressanta greenområden med stora foregreens och avrinningsytor. Greenerna är sådda med krypven och ger ett fantastiskt fint rull redan tidigt på säsongen. Köpings GK tillämpar Hektometersystemet som ger dig som spelare många valmöjligheter vid val av tee.

Pegga upp på vår ”nya” bana

Klubben bildades 1963 och på sommaren 1965 blev de första 9 hålen klara för spel. 1972 byggdes banan ut till 12 hål och under 1985 fick vi 18 hål.

På ett extra årsmöte i januari 2014 beslutades att klubben skulle göra en stor satsning för att utveckla vår golfbana. Vi anlitade Johan Benestam Golf Course Design som i nära samarbete med klubbens Bankommitté utformade banans nya design.

Under 2014-15 byggdes 18 nya greenområden, gallring av skog gjorde banan ljusare och öppnare, nya bunkrar och utslagsplatser anlades. Ja, man kan nästan säga att vi fått en helt ny golfbana. Den 11-12 juni 2016 var det premiär för spel på de nya 18 hålen.
De nio först renoverade hålen kunde vi spela redan sommaren 2015, och det var ett stort lyft mot tidigare.

Vi hoppas och tror på ökat antal medlemmar och att många greenfee-gäster ska hitta till oss. Vi har fina övernattningsmöjligheter och kan erbjuda flera spännande paket.

Banrekord

Nuvarande banrekord bland herrar innehar Markus Lindgren Sollentuna GK som vid Oakley Tour 2018 noterade nedanstående resultat.