Golfpaket 2016

Vi har inför årets säsong tagit fram ett antal golfpaket varav ett Upplevelsepaket som kombinerat golfspel med en flyglektion.

Ny bildekal

Bildekaler finns nu att köpa på kansliet för 20 kr/styck.

Klubben arbetar för att öka sin marknadsföring på olika områden och medlemmar får nu möjlighet att hjälpa till att marknadsföra klubben genom att köpa och använda bland annat en ny bildekal.

Hjärtstartare i klubbhuset

Vi vill gärna påminna om att det finns en hjärtstartare i klubbhuset och att personalen har genomgått en defibrillatorutbildning.

Det spelas cirka 15 000 golfronder på Köpings Golfklubb varje år och det är hela tiden mycket folk i rörelse på och omkring vår bana. För att öka säkerheten för våra medlemmar och gästspelare har klubben, med ett ekonomiskt bidrag från Sparbanken Västra Mälardalen, inköpt en hjärtstartare 2013.

Varje år drabbas cirka 10 000 personer utanför sjukhusmiljö av ett plötsligt hjärtstopp och genom att snabbt påbörja hjärt-lungräddning och använda en hjärtstartare ökar chansen att överleva avsevärt.

Anders Montelius, ordförande