Vårårsmöte för 2020

Digitalt vårårsmöte 2020 - KALLELSE

Medlemmarna i Köpings Golfklubb kallas härmed till ordinarie årsmöte torsdagen den 25 mars klockan 18.30.

Mötet sker digitalt via TEAMs. Länk har skickats ut separat.

Årsmötesförhandlingar enligt bifogad föredragningslista.

Årsmöteshandlingar finns fr.o.m. den 18 mars 2021 tillgängliga på klubbens hemsida www.kopingsgk.nu, och i klubbens kansli.

Om du har motion att behandla på årsmötet ska den skickas till styrelsen senast den 18 mars 2021.

Föredragningslista:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 3. Fastställande av föredragningslista.
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
 7. b) Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret.
 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret.
 9. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 12. Övriga frågor
 13. a) Val av valberedning

Beslut om stadgeändring eller i fråga av större ekonomisk betydelse för klubben eller medlemmarna får fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till mötet.

Utförsäljning i shopen!

UTFÖRSÄLJNING Säsongens produkter och nyheter har sakta men säkert börja kommit in till klubben och väntar på att få göra entré, men vi behöver lite hjälp.
Pass på att handla hos oss och gör rum för nyheterna, därför kör vi en JÄTTEUTFÖRSÄLJNING du bara inte får missa:

• 50% på kläder och utvalda handskar och 3 för 2 på det.

• 50% på alla skor.

• 50% på alla demoklubbor.

• Pro V1 och v1x 2019. 379 kr/dussin och 109 kr/3-pack.

Det är nästan för bra för att vara sant! Handla till kanske din käraste, en vän, familj, kollega eller kanske någon som ska gå nybörjarutbildning till våren.

Mars

Hej!

Skidsäsongen tog hastigt slut men tror att för golfbanan är detta snabba väderskifte perfekt.

I skrivande stund har Magnus & Co varit ute och klippt våra greener för första gången 2021 och det ser just nu fantastiskt bra ut.

Rangen har vi precis öppnat och några har redan börja svinga klubborna. Vi har gjort en del justeringar gällande prissättningen på rangekort.

Vi har ersatt säsongskorten med ett fullgott alternativ för er som slår ganska mycket bollar samt att vi tagit bort "spärren" att kortet är personligt.
Ni som redan har fyllt på med nya krediter och vill göra ändringar kan komma in till shopen så justerar vi era kort till ev. nya krediter.

Vi har en hel del inköp att göra för rangen med bl.a. högre nät längs sidorna och i slutet.
Nya bollar kommer inköpas så fort det torkat upp lite mera. Hjälp oss gärna att sortera bort gamla dåliga bollar.

Prislista rangekort

Inom ett par veckor kommer vi även att montera belysning på rangen som ger ett bra sken upp till 100 meter. Vi tackar El-Björn för leveransen av belysningsramperna!

Damupptakten är prel. bokad till den 21 april med uppvisning av kläder, golfbollar och lite annat smått och gott.
Mera information kommer längre fram. 

Nu har Johan Fryckne öppnat upp för bokningar av lektioner och anmälningar till nybörjarkurser.

Tony har börjat ställa i ordning restaurangen för säsongen med en översyn och förbättringar samt inköp av varor.
Vi söker även efter en extra kock som kan finnas under högsäsongen. 
Annons Kock till Korslöt Restaurang

Vi funderar på att sätta upp en större TV i ett av hörnen i restaurangen för att kunna visa Golf från världens olika tourer.
Har vi någon med en stor tv över kontakta oss gärna.

På banan kommer vi år att ha två kvinnliga "piloter" av våra maskiner.
Vi hälsar Gunilla Karlsson och Lena Borgardt välkomna till vårt "gröna team"
Magnus söker efter extra medarbetare för ruff-och fairwayklippning ett par dagar/vecka.
Skicka ett mejl till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 


Nu önskar vi fortsatt bra väder 

 

Mvh

Robert Larsson
Klubbchef 

 

 

Golfhäftet kampanj
Det är återigen kampanjtider gällande Golfhäftet. Just nu vid ett köp så får du Golfhäftet PLUS på köpet till värde 199kr.

Det finns kort att köpa på klubben. Kampanjen pågår från 25:e januari - 7:e mars.

Passa på. Vi har öppet Mån-Tors 9-15 och Fre 9-14.
Välkomna!

Valberedningens förslag på ny styrelse

Valberedningens förslag på ny styrelse presenteras av Markit Stange och Anders Öhlander

Nominerad till ordförande 1 år
Sittande Stefan Persson

Nominerad till ledamöter tid 2 år
Sittande Berit Ryding
Sittande Johan Björkdahl
Sittande Karin Lidgren

Kvarstående ledamöter i styrelsen
Britt Eriksson 1år
Anna Eckervald 1 år

Nominerad till ersättare i styrelsen tid 1 år
Stefan Karlsson turordning 1
Anders Löfblad turordning 2

Val av revisor 1 år
Jesper Lejdström ordinarie
Vakant ordinarie
Vakant ersättare
Vakant ersättare

Verksamhetsplan och budget 2021 inför årsmötet 2020

Verksamhetsplan för Köpings Golfklubb 2021

Det har ju varit en väldigt speciell säsong 2020 med tanke på pandemin som slagit väldigt olika mot olika verksamheter. Efter en väldigt stor osäkerhet i våras så visade det sig att golfen fick ett rejält uppsving. Det är dock svårt att veta om detta fortsätter in i 2021. Det var många återvändare som hittade tillbaka till golfen under perioder av permitteringar.

I januari 2021 börjar vår nya Klubbchef Robert Larsson. Han ersätter Emil Madsen som gjort två fina säsonger hos oss och bl.a. hjälpt oss starta upp träning och shop i egen regi. Stort tack till Emil och lycka till på nya uppdrag.

Robert har stor erfarenhet av att driva golfklubb och verksamhet och kommer att hjälpa oss i den fortsatta utvecklingen av Köpings Golfklubb.

Inför 2021 vill vi fortsätta marknadsföra vår bana. Vi vill öka antalet gäster som utnyttjar bana, restaurang, shop och våra boenden. Vi ser också behov av fler medlemmar och en föryngring. Vi satsar mot 7.000 gäster och 1.000 aktiva medlemmar inom något år, det ger oss en stabil grund och ekonomi utan att beläggningen på banan blir för hög.

Vi fortsätter vårt fina ungdomsarbete och ger fler barn och ungdomar möjlighet att prova på golf. Vårt arbete mot skolorna fortsätter.

Restaurang Korslöt startades som aktiebolag under 2019. Vi lärde oss en hel del inför 2020 och det har hjälpt oss att få någorlunda balans i ekonomin under 2020. Vi siktar på att hyra in kockar och övrig personal även under 2021.

Vi fortsätter driva shop och träning i egen regi även 2021. Vår Pro Johan Fryckne har varit väldig uppskattad som tränare och många har fått ett lyft i sitt golfspel.

Detaljerade verksamhetsplaner och mål för de olika kommittéerna utarbetas tillsammans med Klubbchefen.under vintern 2020/21


Några satsningar på anläggningen som planeras för vintern 2020 och säsong 2021:
• Investering i nya ställplatser. Färdigställs våren 2021
• Asfaltering parkering och vägar 2020
• Staket mot vildsvin, med hjälp av bidrag 2020
• Nät runt rangen
• Ommålning klubbhus
• Utöka antalet golfbilar med två stycken.
• Vi fortsätter utreda en lösning för att kunna köra golfbil till alla tees, inkl hål 18.

Ekonomi klubb

Föreningen Köpings Golfklubb äger bana, byggnader och maskiner, vilka uthyrs till Köpings Golfklubb AB, som svarar för driften. Klubbens verksamhet består i övrigt av medlemsservice och tävlingsverksamhet.
Nedan följer kommentarer för klubbens budget för 2021.

Intäkter
Intäkterna beräknas bli lägre. Vi fick ett stort engångs bidrag från RF (277’) pga Covid-19. Styrelsen räknar med att antalet medlemmar är relativt oförändrat.

Kostnader
Leasingkostnaderna kommer öka då vi behöver förnya en green- och en fw-klippare. Vi behöver även nya arbetsfordon och två nya golfbilar.

 

 Ekonomi driftbolag
Vi räknar med oförändrat antal medlemmar och en höjning av avgiften med 100kr för seniorer

Greenfee relativt oförändrat. Det är svårt att bedöma hur mycket greenfeespel det blir jmf med 2020. De nya ställplatserna kommer att ge oss många fler besökare och säkerställa att vi åtminstone når samma nivå som 2020. Vi kommer även se om vi kan öka greenfee avgiften ytterligare.
Vi räknar även med ökad försäljning i shop och högre intäkter på träning

Personalkostnaderna ökar. Vi har gått lite kort med folk på banan 2020 och dessutom fått minskade arbetsgivaravgifter genom de statliga bidrag som vi tagit del av. Vi har lagt en satsning på personal i reception/shop, vi behöver öka kompetensen för att ge våra gäster och medlemmar en fullgod service.

 

Ekonomi Restaurangbolag
Vi räknar med relativt oförändrade intäkter och kostnader för restaurangbolaget. Vi fick ju en svag start i våras pga pandemin men kom ändå upp i en hely ok omsättning för säsongen.

Vi planerar att lösa bemanningen på ett liknande sätt som 2020, dvs vi har ingen fast anställd personal utan hyr in på säsong eller timme.

 Avgifter 2021 - förslag


Städning eller annan godkänd insats för klubben ersätts med 300kr presentkort i shop eller restaurang 2021.

 

Verksamhetsberättelse 2019 till årsmötet 2020

Verksamhetsberättelse för Köpings Golfklubb år 2019

Styrelsen för Köpings Golfklubb får härmed avge årsredovisning för klubbens verksamhet 2019.
Under året har styrelsen haft 10 protokollförda styrelsesammanträden.
Vårårsmötet den 6 mars 2019 på Volvogården, med Kurt Öhman som ordförande samlade 74 röstberättigade medlemmar.
Höstårsmötet den 16 november 2019 på Volvogården, med Kurt Öhman som ordförande samlade 37 röstberättigade medlemmar.
Golfklubbens styrelse under 2019 har bestått av följande:
Ordinarie ledamöter:

Ordförande/firmatecknare Stefan Persson
Vice ordförande Johan Björkdahl
Kassör/firmatecknare Karin Lidgren
Sekreterare Berit Ryding
Ledamot Anna Eckervald Nilsson
Ledamot Britt Eriksson

Suppleanter: Stefan Karlsson
Peter Gustafsson (fram till höstårsmöte)
Anders Lövblad (efter höstårsmöte)


Adjungerande till styrelsen:
Banchef Magnus Rahm
Klubbchef Emil Madsen
Restaurangchef Kristine Langkeit

Revisorer: Jörgen Sivertsson, auktoriserad revisor
Bo Lindgren, medlemsrevisor

Revisorssuppleanter: Per-Gunnar Markström
Åke Johansson

Valberedning: Marianne Bolinder
Anders Norén
Johan Björkdahl , styrelsens representant


Köpings Golfklubb AB
Driften av anläggningen sker sedan 2014 i Köpings Golfklubb AB, ett av Köpings Golfklubb helägt bolag. Banpersonal och receptionspersonal är anställda i bolaget. Driftbolaget har egen styrelse och bolagsstämma.

Restaurang Korslöt AB
Under våren 2019 startades ett av Köpings Golfklubb helägt bolag upp för att bedriva restaurangverksamheten. En restaurangchef anställdes samt även serveringspersonal. Restaurangen serverar luncher och middagar. Alkoholtillstånd erhölls i slutet av juni.

Ramquist Golfakademi
Ramquist Golfakademi har under 2019 drivit shop och ansvarat för utbildningsverksamhet för nybörjare och medlemmar. Samarbetet avslutades under hösten 2019.

Medlemsutveckling
Antalet aktiva medlemmar uppgick 2019-10-31 till 833st, en minskning med 10st från föregående år.
Utställda spelrättsbevis: 918st

Gästspelare
Antal gästspelare uppgick till 4054st, en minskning med 342st. Däremot ökade greenfee intäkterna något till 896 tkr.Personal
Som ny klubbchef anställdes Emil Madsen. Emil började sin tjänst 29 april 2019. Emil har tillsammans med Madelene Eklund på ett förtjänstfullt sätt skött klubbens verksamhet tillsammans med säsongspersonal.
Den 18 mars 2019 anställdes Christine Langkeit som Kökschef för att driva vår nystartade restaurang.

Ekonomi
Klubben har haft ett tufft år ekonomiskt. Verksamheten omfattar klubbens ekonomiska förvaltning.

Utfallet visar ett negativt resultat på -1.013 tkr efter avskrivningar och finansiella kostnader, jämfört med föregående år 0 tkr. Uppstart av restaurangverksamhet i egen regi samt ökade kostnader i kombination med minskade intäkter är orsaken till det negativa resultatet.
De totala intäkterna uppgick till 2.409 tkr, vilket är en minskning mot föregående år med 321 tkr. Bortser man från en jämförelsestörande intäkt från Restaurang Korslöt AB för hyra av personal är minskningen 471 tkr.

Stor del av minskningen beror på mindre bidrag till ungdomsverksamhet (-205 tkr) samt lägre hyresintäkter från Köping GK AB med 140 tkr. Även medlemsavgifterna och tävlingsavgifter var lägre.
Kostnader exkl. avskrivningar och finansiella kostnader uppgick till 2.316 tkr, 338 tkr högre än föregående år.
Framförallt är det personalkostnaderna som ökat, från 779 tkr 2018 till 1.148 tkr 2019 (en ökning på 370 tkr). Den stora orsaken är kökschefen som varit anställd i klubben under året och som inte fanns föregående år. På grund av restaurangverksamhetens underskott har endast 150 tkr av kostnaden på ca 400 tkr debiterats bolaget.
De finansiella kostnaderna har ökat med 350 tkr och beror på ett kapitaltillskott till Restaurang Korslöt AB på 345 tkr.
Under året har investeringar skett i restaurangdelen av byggnaden, 107 tkr, samt div elförbättringar 26 tkr. Inga andra investeringar har skett.
De finansiella skulderna till bank har under året minskat med 412 tkr.
Kortfristiga skulder till bank uppgår till 1.000 tkr, 500 tkr mer än vid årsskiftet 2018/2019.
Eget kapital uppgår till 1.072 tkr inkl. fonder.
Styrelsen föreslår att resultatet överförs i ny räkning.
Fördjupad information framgår av bilagt reviderat årsbokslut för klubben.

Köpings Golfklubb AB
Resultatet uppgick till -4 tkr, mot +2 tkr för 2019. Eget kapital uppgår till 55 tkr.

Restaurang Korslöt AB
Resultatet uppgick till -352 tkr, detta trots att inte hela lönekostnaden för kökschef belastat bolaget under året. Eget kapital uppgår till 43 tkr.

Styrelsen föreslår att resultatet överförs i ny räkning.
Fördjupad information framgår av bilagda och reviderade årsbokslut för klubben.

Tack
Styrelsen vill framföra ett stort tack till personal, volontärer, medlemmar, samarbetspartners, sponsorer samt kommunens företrädare för ett gott samarbete under året.

 


Köping den 31 mars 2020


Stefan Persson Johan Björkdahl Karin Lidgren


Berit Ryding Anna Eckervald Nilsson Britt Eriksson


Vår revisionsberättelse har avgivits den

 

Jörgen Sivertsson Bo Lindgren
Auktoriserad revisor

Black Week - Golfhäftet

Köp Golfhäftet hos oss.

Nästa vecka är det ’Black Week-erbjudande’ som du inte får missa om du vill eller spelar mycket på andra golfbanor. Du kan välja mellan två alternativ:

1. Köp 1 Golfhäftet 2021 och få PLUS på köpet.
2. Vid köp av 2 Golfhäftet 2021 får du PLUS på köpet + en valfri gåva (värde upp till 250kr)
 
Erbjudandet gäller 23-29:e november. Varmt välkomna ut till klubben!

Julrea på Köpings Golfklubb!

Nu startar vi vår julrea på Köpings Golfklubb!
Passa på att handla julklappar till en golfare (eller kanske en blivande till nästa säsong?)

Vad sägs som 50% på ALLA kläder, och sen 3 för 2 på det?
Eller varför inte 20% ALLA golfbollar? Köper du ett dussin får du ett snyggt julomslag (begränsad upplaga, först till kvarn)

Kika in bilden här nedan för övriga erbjudanden som kanske lockar.

Välkomna till oss, vi ser fram emot dig!


Ny klubbchef anställd

Vår nya Klubbchef heter Robert Larsson, 54 år.

Robert har varit Klubbchef i Umeå och Skellefteå de senaste 6 åren.
Robert började sin karriär inom golfbranschen 1988 som assisterande tränare på Umeå GK. Därefter har han hunnit med många år som både golftränare, sportchef och Klubbchef runt om i Sverige. Han även jobbat med den svenska landslagsorganisationen med ett flertal uppdrag som tävlingscoach.

Robert har en gedigen utbildning och chefserfarenhet inom både golfens och skolans värld.
Robert och hans sambo Lena flyttar nu till Köping och Robert börjar sin tjänst på Köpings GK den 18 januari 2021.
Vi hälsar Robert och Lena varmt välkomna till Köpings GK.

Stefan Persson
Ordförande