Kommittémöten 2016

Tre gemensamma kommittémöten återstår denna säsong:

  • I maj går varje kommitté igenom sin handlingsplan och stämmer av vad som blivit genomfört av respektive sektion hittills, samt ser över om behov finns att kraftsamla kring något område? Vi ser över klubbens nuläge inför invigningshelgen den 11-12juni.
  • I augusti uppdaterar varje kommitté och sektioner hur sommaren varit och hur det ser ut på olika områden.
  • I november har vi en gemensam avslutning med middag. Mats Vennberg på SISU deltar och vägleder oss vidare.

Varmt välkomna!

Datum för kommittémöten

Maj
Torsdag 19/05-2016 (v.20) Kl:18:00-19:30
Fika och kommittéarbete.
Avstämning inför invigningshelgen/öppning.

Föranmälan till receptionen.

Augusti
Torsdag 25/08-2016 (v.34). Kl:18:00-19:30
Fika och kommittéarbete.

Föranmälan till receptionen.

November 
Lördag 12/11-2016 (v.45). Kommitté avslutning!

Lokal:Meddelas närmare i nyhetsbrev och via mail.

Tid: Meddelas närmare i nyhetsbrev och via mail.

Föranmälan till receptionen.