Hjärtstartare i klubbhuset

Vi vill gärna påminna om att det finns en hjärtstartare i klubbhuset och att personalen har genomgått en defibrillatorutbildning.

Det spelas cirka 15 000 golfronder på Köpings Golfklubb varje år och det är hela tiden mycket folk i rörelse på och omkring vår bana. För att öka säkerheten för våra medlemmar och gästspelare har klubben, med ett ekonomiskt bidrag från Sparbanken Västra Mälardalen, inköpt en hjärtstartare 2013.

Varje år drabbas cirka 10 000 personer utanför sjukhusmiljö av ett plötsligt hjärtstopp och genom att snabbt påbörja hjärt-lungräddning och använda en hjärtstartare ökar chansen att överleva avsevärt.

Anders Montelius, ordförande