Valberedningens förslag på ny styrelse

Valberedningens förslag på ny styrelse presenteras av Markit Stange och Anders Öhlander

Nominerad till ordförande 1 år
Sittande Stefan Persson

Nominerad till ledamöter tid 2 år
Sittande Berit Ryding
Sittande Johan Björkdahl
Sittande Karin Lidgren

Kvarstående ledamöter i styrelsen
Britt Eriksson 1år
Anna Eckervald 1 år

Nominerad till ersättare i styrelsen tid 1 år
Stefan Karlsson turordning 1
Anders Löfblad turordning 2

Val av revisor 1 år
Jesper Lejdström ordinarie
Vakant ordinarie
Vakant ersättare
Vakant ersättare