Damgolfen

Hej alla damer i vår fina golfklubb!
Under våren har vi haft två damtider på onsdagarna!
Från nästa vecka - 17/6 har vi utökat tiden till en timme 16.00 - 17.00.
Det innebär att vi tar bort tiden klockan 17.00.

Vi gör uppehåll under V 30 när det är golfveckan.