Minnesanteckningar från Seniorernas höstmöte

HÄR hittar ni en PDF-fil med

Minnesanteckningar från Seniorernas höstmöte på Korslöts restaurang onsd. 16 okt. 2019