Marknadskommittén

Arbetsbeskrivning för föreningens Marknadskommitté:

 • Reklam och marknadsföring via:
  - Annonser i bl a Svensk Golf / Golfguiden och lokala medier
  - Facebook
  - Instagram
  - Hemsidan
  - Affischer & fliers

 • Information till medlemmar och partners vid:
  - Nyhetsbrev, Hemsida, Facebook & Instagram

 • Presskontakter

 • Regelbundna kommittémöten

I kommittén ingår:

Peter Gustafsson RINK, Peter Gustafsson (PG), Tommy Gullbo och Robert Larsson (Klubbchef)