Anläggningskommittén

Arbetsbeskrivning för föreningens Anläggningskommitté:

  • Banutveckling
  • Miljöarbete
  • Underhåll av klubbens fastigheter och övriga delar av anläggningen
  • Regelbundna kommittémöten och samordningen mellan sektionerna

Ansvarig för kommittén:

Johan Björkdahl, 070 675 53 02