Sponsring

Klubben har 800 medlemmar och ett stort antal gästspelare som regelbundet spelar golf på vår natursköna golfbana. Totalt spelas över 15.000 golfronder varje säsong på vår bana. Området kring golfbanan är mycket attraktivt för rekreation och det är många personer som utöver friluftsliv i golfbanans vackra omgivningar under hela året. Det innebär att företag som har reklamsamarbete med klubben når ut med sin reklam till ett stort antal presumtiva kunder.

För alla innevånare i Köping med omnejd är en välskött golfbana en stor tillgång. Utbudet av fritidsaktiviteter har stor betydelse även vid personalrekrytering och vid inflyttning till kommunen.

Golfklubbens ambition är att utforma all reklam på vår golfanläggning så att en effektiv och elegant exponering av företagets namn och logotype blir möjlig utan att miljön påverkas negativt.