Partners

Allt är möjligt - för alla!

Köpings Golfklubb samarbetar med lokala och regionala företag och andra intressenter en viktig del både vad gäller finansieringen och utvecklingen av klubbens verksamhet. Vi har även ett nära samarbete med Västmanlands Idrottsförbund, Köpings kommun och skolorna i Köpings kommun.

Bland klubbens mer än 900 medlemmar finns många företagare liksom bland alla tillresta gäster. I och med den stora upprustning som gjorts av banan räknar vi med en stor ökning av antalet gäster och därmed ännu bättre exponering för våra sponsorer. Förutom att synas på olika platser på och kring banan finns det goda möjligheter till egna aktiviteter för personal och kunder. Man har även möjlighet att använda klubbens lokaler för konferenser och utbildningar.