Partners

En plats att längta till 

Köpings Golfklubb ligger i en unik historisk kulturmiljö vid foten av fornborgen Korslöt skans och verksamheten har blivit en positiv mötesplats för så väl medlemmar, skolverksamhet i Köpings kommun och tillresta gäster från hela Sverige. Vi driver stolt ett nära samarbete med lokala och regionala företag och intressenter och vi har ett nära samarbete med bl.a. RF-SISU, grundskolorna i Köpings kommun med fokus på rörelsesatsning i skolan, integration m.m. 

Köpings Golfklubb ska verka för att vara en attraktiv, inkluderande verksamhet där frågor om inkludering, jämställdhet och delaktighet ska vara i fokus i alla delar i verksamheten. Klubbutvecklingsprogrammet Vision 50/50 har genomförts i samarbete med Svenska Golfförbundet och genomsyrar hela organisationen från styrelsens arbete och den långsiktiga verksamhetsplanen Vision 2024.

Köpings Golfklubb erbjuder idag en konkurrenskraftig golfbana i hög kvalité med ombyggda greener och greenområden enligt USGA- standard, vilket säkerställer goda förutsättningar att kunna bedriva en kvalitativ kärnverksamhet långsiktigt. Krypvens greener som håller hög standard tidigt på säsongen är nu mera ett signum för Köpings Golfklubb. I och med den stora upprustning som gjorts av banan räknar vi med en stor ökning av antalet gäster och därmed ännu bättre exponering för våra sponsorer. Förutom att synas på olika platser på och kring banan finns det goda möjligheter till egna aktiviteter för personal och kunder. Man har även möjlighet att använda klubbens lokaler för konferenser och utbildningar.

Bland klubbens mer än 900 medlemmar finns många företagare. Köpings Golfklubb erbjuder en helhetsupplevelse med golf, glädje, spänning och gemenskap i fokus.

Välkommen!