Nyheter Köpings Golfklubb

Öppettider v.47 black friday week

Black Friday week 

Välkommen att ta del av våra erbjudanden under vecka 47 och säsongens Black Friday REA.

Tack för att du stöttar klubben genom att handla golfutrustning, klubbor, bagar, golfskor och golfkläder lokalt.

Öppettider

Måndag kl:08.00-14.00

Tisdag kl:08.00-18.00 Extra öppet!!!

Onsdag kl:08.00-17.00 

Torsdag kl:08.00-17.00

Fredag kl:08:00-12:00

Nystart för kommittéer & projektgrupper 2022

Nystart för kommittéer och projektgrupper 2022

Tillsammans med klubbens idrottskonsulent Mats Vennberg på RF-SISU inleder vi under vintern ett långsiktigt arbete med att organisera klubbens ideella engagemang på nytt i olika kommitté och projektgrupper. Ideella krafter bidrar med viktig kompetens inom många olika delar i klubbens organisation vilket bidrar till en innehållsrik, varierad, hållbar och inspirerande verksamhet åt medlemmar, gäster och företag. Du som medlem är viktig i klubbens verksamhetsutveckling. 

Har du idéer som kan berika och utveckla klubben? Vill du vara med och engagera dig? Vill du vara med och lära känna andra medlemmar och hitta spelkompisar? Vara med och skapa nya roliga aktiviteter för oss medlemmar? Hjälpa till med trädgårdsarbete/ rabatter? Oavsett vad du är intresserad av, är du välkommen att kontakta klubbchef Lena Björkdahl via e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 

Kallelse till Årsmöte

Ordinarie årsmöte 2021

Medlemmarna i Köpings Golfklubb kallas härmed till ordinarie årsmöte måndagen den 22 november klockan 18.30Hotell Scheele, Köping

Årsmöteshandlingar finns senast fr.o.m. den 15 november 2021 tillgängliga på klubbens hemsida https://kopingsgk.nu och klubbens kansli.

Årsmöteshandlingar kommer även att tillhandahållas på årsmötet.

Val av Styrelse

Har du själv önskan att arbeta i styrelsen eller vill du nominera någon annan i klubben som skulle vilja jobba i Köpings Golfklubbs styrelse så är du välkommen att kontakta Valberedningen senast den 8 november 2021.
Anders Öhlander 073-3840290
Markit Stange 070-3725394

OBS! Du kan inte nominera någon som inte är vidtalad och själv vill.

Om du har motion att behandla på årsmötet ska den skickas till kansliet senast den 12 november 2021.

Föredragningslista:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 3. Fastställande av föredragningslista.
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
 6. Fastställande av medlemsavgifter, övriga avgifter, spelrättsavgift, verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.
 7. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 8. Val av
 9. klubbens ordförande för en tid av (1) år;
 10. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av (2) år;
 11. 2 till 4 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år;
 12. Två (2) revisorer jämte suppleanter för en tid av ett (1) år. I detta val får styrelsens ledamöter ej delta;
 13. Två (2) ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;
 14. ombud till GDF-möte.
 15. Val av två representanter att företräda medlemmarna vid Köpings Golfklubb AB:s årsstämma
 16. Val av två representanter att företräda medlemmarna vid Restaurang Korslöt AB:s årsstämma
 17. Övriga frågor (information och diskussion).

Beslut om stadgeändring eller i fråga av större ekonomisk betydelse för klubben eller medlemmarna får fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till mötet.

Välkommen!

Ordförande / Stefan Persson

Medlemsinformation V.43

Medlemsinformation

Inför nästkommande säsong 2022 sker en förändring på klubben vad gäller betalning av årsavgifter.

Inför förändringen är det extra viktigt att du som medlem går in på Min Golf senast den 10:e november och uppdaterar dina kontaktuppgifter så som fullständig adress, e-post, telefonnummer m.m. så att allt stämmer.

För er som är fler medlemmar i familjen (vuxna, barn och ungdomar) lägg till er som familjegrupp för att underlätta faktureringen.

Klubben kommer inte att skicka ut pappersfakturor som tidigare år. Autogiroupplägget som finns idag kommer att löpa året ut för 2021 års avgift.

Behöver du hjälp med ändring av medlemskap eller utträde, kontakta kansliet omgående via tel: 0221-810 90 eller via e-post:Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Mer information gällande betalning av årsavgifter och delbetalning inför 2022 kommer inom kort.

/Kansliet