Regler i samband med resor

Tävlingar där tävlingsbidrag utbetalas

 • Teen Tour First
 • Teen Tour Future
 • Teen Tour Elit
 • Teen Cup final
 • Västmanlandsserien

Bidrag utgår för:

 • Startavgift och resa. Resebidrag under förutsättning att man samåker och fyller upp bilar så gott det går.
 • Milersättning enligt RSV ”skattefri bilersättning egen bil” = 18,50 kr/mil

Grundläggande regler

 • Ansökan skall göras i bifogad Excel-mall och vara ifylld enligt instruktionerna
 • Samåk
 • Vidhäfta kvitto för startavgift resa.
 • Ange konto som pengarna skall sättas in på.
 • Klubbens trafikpolicy följs.
 • Kvitto ska redovisas innevarande år 

Utfärdat av Juniorsektionen 2017-04-20

Blankett för reseräkning (Excelfil) 

Trafikpolicy vid träning och tävlingar

Bilen
- Ska vara besiktigad
- Ska ha godkända däck för årstiden
- Ska finnas säkerhetsbälte för alla i bilen
- Första hjälpen ska finnas i bilen

Föraren
- Ska ha giltigt körkort
- Ska vara utvilad
- Ska aldrig köra långa pass utan att ta en paus
- Ska se till att alla använder säkerhetsbälte
- Ska set till att transporten sker på ett trafik- och drognyktert sätt
- Ska låta väglag, klimat och väderförhållanden styra restiden
- Ska följa gällande trafikregler

Passagerarna
- Ska sitta still i fordonet
- Ska bära säkerhetsbälte

Allmänna regler
- Alla ska vara ute i god tid
- Övningskörning är inte tillåtet på väg till träning eller tävling

Förankring i klubben
- Tränarna informerar föräldrar om klubbens trafikpolicy. Den ska finnas på klubbens hemsida och i juniorernas verksamhetsplan.
- Samtliga medlemmar i föreningen ska tillsammans verka för att policyn efterlevs

Styrelsen
Köpings GK