Lärgrupp - vad är det?

I en förening har vi många möjligheter att lära oss tillsammans med andra under hela året. Ni kan ses via Teams i digitala träffar eller ses fysiskt antingen på klubben eller hemma hos någon av er, ni väljer platsen själva. 

Så går lärgruppen till

Viljan att lära och nyfikenheten att upptäcka tillsammans är det som kännetecknar en lärgrupp. Deltagarnas olika perspektiv, erfarenheter och upplevelser är det centrala i samtalet. Att lära av och med varandra leder till utveckling. En lärgrupp är ett sätt att skapa ett lärande i en avgränsad grupp i din förening. Det viktiga är att utgå ifrån ett framtaget underlag, en så kallad lärgruppsplan.

En lärgrupp kan genomföras när och var som helst, antingen i anslutning till något av era planerade möten eller under flera helt separata träffar. En lärgrupp bygger på viljan att mötas, lyssna, ta del och dela med sig av varandras erfarenheter och perspektiv. Ett medskapande i lärandet!

Ålder

Deltagare i lärgruppsverksamhet ska vara 13 år eller äldre under verksamhetsåret. Avsteg kan dock göras från denna regel och låta deltagare från 7 år delta i lärgruppsverksamhet under förutsättning att verksamheten är pedagogisk och tidsmässigt är anpassat för målgruppen.

Lärgruppsplan

Till en lärgrupp finns en lärgruppsplan som ger dig och din förening möjlighet att skapa strukturerade, värdefulla och utvecklande samtal. Det är antingen en lärgruppsplan som finns framtagen av SISU Idrottsutbildarna eller en plan sin ni tagit fram i föreningen i samverkan med er kontakt i RF-SISU distriktet.

Till samtalsunderlag och lärgruppsplaner.

Lärgruppsplanen är en ”guide” som stimulerar till samtal kring ett specifikt tema och hjälper er att sortera era idéer och tankar och samtidigt skapa en plan för ert fortsatta arbete.

Tid och omfattning

En lärgrupp pågår under minst tre utbildningstimmar och består av minst tre deltagare inklusive lärgruppsledaren. Gruppmedlemmarna i den specifika lärgruppen avgör själva hur många gånger som ni vill träffas och hur länge ni ses varje gång.

Lärgruppen brukar fungera som bäst med 6–9 deltagare, där varje träff är 1–3 timmar lång. Ni lägger själva upp er plan för hur och när ni ska träffas och vad ni vill fokusera mer på och samtala om.

Registrering och rapportering

För att en lärgrupp ska kunna vara rapporteringsbar inom SISU Idrottsutbildarnas verksamhet krävs att din förening har haft en kontakt med er kontakt på närmaste RF-SISU distrikt. Tillsammans lägger din förening och idrottskonsulenten en plan för era gemensamma aktiviteter för en period framåt i tiden.

Dessutom kan SISU Idrottsutbildarna genom folkbildningsanslaget bidra med visst stöd. Det kan handla om att ta kostnader för material, hyrd lokal, studiebesök, expertmedverkan med mera. Kontakta ditt RF-SISU distrikt så berättar de mer om hur ett samarbete kan se ut.

 

Se länk för mer info:

https://www.sisuidrottsutbildarna.se/stodochverktyg/forlargruppsledare/

  • Skapad

© 2022 Köpings Golfklubb - Korslöt 1 - 731 94 Köping - E-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Tel: 0221-810 90 - Tryckval: 1. Reception, bokningar mm - 2. Kansli, ekonomi och medlemsfrågor - 3. Klubbchef - 4. Restaurang - 5. Banchef

Web: Reklamhuset RINK