Nyheter Köpings Golfklubb

Klicka i menyn här bredvid för att läsa nyheter från Köpings golfklubb, uppdelat i nyheter för medlemmar, rörande banan, tävlingar etc.

Vårens städdagar 2016

Vårens städdagar är planerade till lördagarna den 9/4 och 23/4 2016.
Arbetspassen är mellan kl. 08.00 - 13.00 båda dagarna.

Efter städpasset lördagen den 23/4 öppnar vi (prel.) hål 10 - 18 för spel för dom som deltagit i städdagarna i april.

För allmänheten öppnar banan (prel.) söndagen den 24/4 2016.

Om vårens väder inte tillåter städning enligt ovan gäller lördagen den 7 maj som reservdag.

Ny bildekal

Bildekaler finns nu att köpa på kansliet för 20 kr/styck.

Klubben arbetar för att öka sin marknadsföring på olika områden och medlemmar får nu möjlighet att hjälpa till att marknadsföra klubben genom att köpa och använda bland annat en ny bildekal.

Golfpaket 2016

Vi har inför årets säsong tagit fram ett antal golfpaket varav ett Upplevelsepaket som kombinerat golfspel med en flyglektion.

Hjärtstartare i klubbhuset

Vi vill gärna påminna om att det finns en hjärtstartare i klubbhuset och att personalen har genomgått en defibrillatorutbildning.

Det spelas cirka 15 000 golfronder på Köpings Golfklubb varje år och det är hela tiden mycket folk i rörelse på och omkring vår bana. För att öka säkerheten för våra medlemmar och gästspelare har klubben, med ett ekonomiskt bidrag från Sparbanken Västra Mälardalen, inköpt en hjärtstartare 2013.

Varje år drabbas cirka 10 000 personer utanför sjukhusmiljö av ett plötsligt hjärtstopp och genom att snabbt påbörja hjärt-lungräddning och använda en hjärtstartare ökar chansen att överleva avsevärt.

Anders Montelius, ordförande