Minnesanteckningar - Seniorerna

Minnesanteckningar från Seniorernas upptaktsmöte Onsdag 25 april 2018

Bosse Westling hälsade alla välkomna.

Till mötesordförande valdes Curt Öhman och till sekreterare Bosse Westling

Mötes inleddes med att Britt Eriksson och Berit Ryding informerade om klubbens
verksamhet i stort. De inledde med en vädjan om att ställa upp som golfvärd eller fadder för
nybörjare. Vidare informerade de om klubbens satsning på 50/50, ett förändringsarbete i
syfte att öka medlemsantalet, framför allt vad gäller flickor och kvinnor. Man betonade vikten
av att alla, nya som gamla medlemmar, ska känna sig välkomna och att arbetet med
jämställdhet och inkludering ska bidra till ökad trivsel, och delaktighet. Köpings GK har redan
kommit en bra bil på väg; bland annat har man bildat en styrgrupp med uppgift att leda det
vidare arbetet.

Seniorgolfen

Startar torsdag 3 maj och kommer i år att spelas som en rak serie i 16 omg.
varav de 10 bästa räknas. Startavgift 50 kr inkl fika.

SPF-golfen

Spelas som vanligt måndagar med start den 7 maj. Efter önskemål från klubb-
ledningen kommer första start i år att ske kl. 11.00. Startavgift 50 kr. inkl. fika. Samtliga spelar 
från röd tee och har möjlighet att välja antingen 9- eller 18-hålsrunda.

Sparbanken Cup

Inleds även i år med gruppspel där alla möter alla. De två första i varje
grupp går därefter vidare till avslutande cup-spel.
Startavgift 100 kr. Tävlingsledare Bosse Westling.

Seniorkommittén

Består i år av: Bosse Westling, Tomas Sandberg, Leif Gimberger och Dag
von Walden, med Gunnal Larsson som sakkunnig konsult att inkallas vid behov.

Västmanlandsserien.

Lagledare: H60 Bosse Westling
H70 Leif Gimberger.

Matchspelsserien.

Lagledare: H65 Östra Janne Lundin
H65 Norra Staffan Norgren
H75 Norra Sven Andersson
H75 Mitt Jan Erik Hedman

Gemensamma aktiviteter i form av resor m. m. kommer att anordnas i en utsträckning som
återspeglar medlemmarnas intresse. Resekommittén återkommer med löpande förslag.

Bosse Westling

Beviljat bidrag 150 000 kr

Juniorverksamheten har beviljats ett bidrag från Västmanlands Idrottsförbund på 150 000 kr, gällande utveckling av våra träningsområden på rangen för våra juniorer.

Läs mer

Golfäventyret-i-skolan-satsning

Beviljat bidrag 40 000 kr

Junioransvarig Lena With har inlett ett samarbete med 9 st av kommunens idrottslärare, med en "Golfäventyret-i-skolan-satsning".

Läs mer

Samarbete med Arboga GK

Grattis alla Köpings GK medlemmar, samarbetsavtalet med Arboga GK är nu klart.

Från och med golfsäsongen 2018 erbjuds fullvärdiga medlemmar i respektive klubb att spela för halva ordinarie greenfee på varandras banor

Vi kommer också tillsammans med Arboga GK försöka skapa en årlig golftävling för att locka besökare till vår region

Styrelsen