Golfäventyret-i-skolan-satsning

Beviljat bidrag 40 000 kr

Junioransvarig Lena With har inlett ett samarbete med 9 st av kommunens idrottslärare, med en "Golfäventyret-i-skolan-satsning".

Idrottslärarna på Nibble-, Munktorp-, S:t Olov-, Elund-, Nyckelbergs-, Östanås-, Malma-, och Grundsärskolan deltar i satsningen. Mellan 500-800 elever i åk 3, 4, 5 och 6 ingår i dagsläget i satsningen.

Genom bl.a. ett bidrag från Västmanlands Idrottsförbund på 40 000kr kan vi köpa in "Golfäventyret-skolan-väskor" med träningsmaterial till respektive skola.

I satsningen ingår bl.a. ledarutbildning för idrottslärarna, inköp av träningsmaterial och kurslitteratur (värde ca 6000kr), planerade lektioner på skolorna tillsammans med utbildad golfledare och idrottslärare, möjlighet att boka friluftsdagar på klubben tillsammans med klubbens PRO m.m.

/Lena