171018 Seniorgolfarnas höstmöte

Som mötesordf. valdes Kurt Öhman och till att föra minnesanteckningar, Bosse Westling

Västmanlandsserien 2017

H60-laget hamnade på en hedrande 3:e-plats i årets Västmanlandsserie.
En klar uppryckning mot förra året.
H70-laget slutade på en mera undanskymd 10:e plats.

Matchspelsserien 2017

H65-laget i div. 3 slutade 9:a i sin gupp.
H65-laget i div. 2 hade tyvärr inte marginalerna på sin sida, utan flyttas ner till div. 3 nästa år.
H75-laget hade en fantastisk säsong och lyckades både gå till slutspel och därpå, i en direkt avgörande final, vinna klart mot Gustavsvik.

Inför nästa säsong önskar lagledaren för H60, Bosse Westling, bli avbytt.
Frågan tas upp på nytt vid vårmötet i april 2018.
Leif Gimberger ställer upp som lagledare för H70-laget även 2018.
Ny lagledare för matchspelslaget, som i år spelat div. 3, blir Staffan Norgren, som efterträder Tomas Sandberg på posten.
Ryktesvis fortsätter Sven Andersson som lagledare för H75.
Eftersom vi nästa år kommer att ha två matchspelslag i div. 3 får vi ta en diskussion på vårmötet hur fördelningen av spelare mellan lagen skall se ut.

Seniorgolfen 2017

Årets upplägg med 4 x 4 tävlingar, slopas nästa år. Det blev alldeles för komplicerat att få fram aktuella resultatlistor.
Mötet enades om att istället förorda en rak serie liknande det upplägg vi haft tidigare år, alltså: typ 18 omg. varav kanske 12 räknas.
Slutgiltigt beslut i frågan tas på vårmötet.

Mötet ställde sig frågande till klubbchefens förslag om att nästa år flytta fram Torsdagsgolfens starttid från kl. 09.00 till kl. 11.00.
Argumentet var att klubben behöver flera förmiddagstider för att möta en väntad ökning av greenfee-gäster nästa år.
Huvudargumentet emot senareläggningen var att det kommer att förorsaka problem med att hinna färdigställa en resultatlista samma dag, p. g. a. kansliets arbetstider.
Vad gällde SPF-golfen på måndagar, ställde man sig däremot mera positiv till en ev. senareläggning av starttiden, med dock helst inte senare än till kl. 10.00.
SPF-golfens första tävling 2018 går månd. 7/5 och den sista 17/9.

Sparbanken Cup

Vid utvärdering av årets upplägg med gruppspel och slutspel, framkom inga klagomål utan tävlingsledaren fick klartecken för samma upplägg även 2018.
Segrare i årets Sparbanken Cup blev Alf Johnson som i finalen besegrade Ronny Rylander med 1/0

Under mötet avåts en meny bestående av landgång och kaffe med Princessbakelse.

Minnesanteckningar förda av Bosse Westling