Vårårsmöte 31 mars skjuts upp

”Vårårsmötet 31 mars skjuts upp"

Med anledning av den pågående pandemin har styrelsen beslutat att skjuta upp vårårsmötet.

Detta sker i enlighet med rekommendationer från Svenska Golfförbundet och av omsorg om framför allt våra äldre medlemmar.

Vi vill inte bidra till ökad risk för smittspridning genom att kalla till vårårsmöte i dessa tider. Det finns också en stor risk att deltagarantalet blir starkt påverkat.

Styrelsen följer utvecklingen och återkommer med nytt datum, troligen i slutet på april.

 

Vi ser i nuläget inte att övrig verksamhet kommer att påverkas av Covid-19-situationen. Vi räknar med att dra igång säsongen så snart vädret tillåter.

 

16 mars 2020

Stefan Persson

Ordförande”