Protokoll Höstårsmöte 2019

Nu ligger Höstårsmötets protokoll ute!
Klicka på länken nedanför så kommer du till protokollet från höstårsmötet.
Höstårsmötesprotokoll 2019