kommittémöte 21/2

Välkomna på kommittémöte den 21/2 kl:18-20 på klubben! 

Föranmäl dig till kansliet, tack!