Nyheter Köpings Golfklubb

Klicka i menyn här bredvid för att läsa nyheter från Köpings golfklubb, uppdelat i nyheter för medlemmar, rörande banan, tävlingar etc.

kommittémöte 21/2

Välkomna på kommittémöte den 21/2 kl:18-20 på klubben! 

Föranmäl dig till kansliet, tack!

Nybörjarkurser i vår och sommar

Nu har vår Pro Michael Ramquist presenterat datum för årets nybörjarkurser. Är du själv sugen på att börja spela, eller känner du någon som borde det, så är detta ett ypperligt tillfälle.

För det förmånliga priset 2.900 kr (seniorer) får du förutom att delta i kursen även medlemskap för 2019 (bara det kostar normalt 4950 kr) och därmed spela hur mycket du vill på vår fantastiskt fina bana. 

Du hittar all information här!

KALLELSE Ordinarie vårårsmöte 2019

Medlemmarna i Köpings Golfklubb kallas härmed till ordinarie årsmöte lördagen den 9 mars 2019 klockan 10.00 på Volvogården, Köping. Årsmötesförhandlingar enligt bifogad föredragningslista.

Årsmöteshandlingar i form av Verksamhets- och förvaltningsberättelse, revisionsberättelse, verksamhetsplan för 2019 med budgetförslag, styrelsens och valberedningens förslag samt inkomna motioner med styrelsens yttrande finns fr.o.m. den 2 mars 2019 tillgängliga på klubbens hemsida www.kopingsgk.nu, klubbens kansli och kan även hämtas i butiken Hälsokraft, Stora gatan 7, Köping.
Årsmöteshandlingar kommer även att tillhandahållas på årsmötet.

Om du har motion att behandla på årsmötet ska den skickas till styrelsen senast den 27 februari 2019.

Föredragningslista:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.

 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

 3. Fastställande av föredragningslista.

 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.

 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,

  b) Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret.

 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret.

 8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.

 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

 10. Val av

  a. klubbens ordförande för en tid av (1) år;

  b. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av (2) år;

  c. 2 till 4 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år;

  d. Två (2) revisorer jämte suppleanter för en tid av ett (1) år. I detta val får styrelsens ledamöter ej delta;

  e. Två (2) ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;

  f. ombud till GDF-möte.

  g. Val av två representanter att företräda medlemmarna vid Köpings Golfklubb AB:s årsstämma

 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

  a. Förslag att bilda driftbolag för restaurangen

  b. Information om styrelse för restaurangens driftbolag

  c. Förslag till ändring av stadgarna; Tillägg till §21, punkt 8h ”Val av två representanter att företräda medlemmarna vid Köpings Golfrestaurang AB:s årsstämma”

  d. Val av två representanter att företräda medlemmarna vid Köpings Golfrestaurang AB:s årsstämma.

 12. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.

 13. Övriga frågor.

  a. Presentation av ny klubbchef och kökschef

  b. Information från Stefan Jansson, SGF

  c. Övriga frågor

Beslut om stadgeändring eller i fråga av större ekonomisk betydelse för klubben eller medlemmarna får fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till mötet.

Ny klubbchef och ny kökschef!

Vi har under en period sökt efter ny klubbchef och en kökschef. Jag har nu glädjen att meddela att båda dessa frågor är lösta!


Emil Madsen är vår nya klubbchef

Vi har efter en grundligt genomfört en rekrytering anställt Emil Madsen som ny Klubbchef.

Emil är 45 år, bosatt i Västerås och kommer närmast från Skerike GK där han varit Idrottschef sedan 2006 med ansvar för utbildningsverksamheten, shop, kansli och reception. Han har även jobbat med sponsring, bidrag och skolprojekt.

Emil är tidigare professionell spelare och en mycket uppskattad ledare och instruktör med gedigen idrottsbakgrund. Emil har spetskompetenser som vi verkligen behöver när det gäller instruktion och ledarutveckling. Emil kommer att börja sin tjänst i slutet på april, men kommer att tillbringa en del tid med oss i Köping innan det för att sätta sig in i verksamheten.

Restaurangen

Vi har även gjort klart med Christine "Kicki" Langkeit som kökschef. Vi planerar att driva restaurang och kiosk i egen regi enligt den strategi vi har arbetat fram.

Kicki är utbildad kallskänka på Operakällaren i Stockholm. Hon har under många år haft köksmästartjänst på Hotel Scheele här i Köping och även ansvarat för lunchen på O´Learys.

Säsongspersonal sökes

Vi kommer att ha behov av säsongspersonal till servering och kiosk. Känner du någon lämplig person så är du välkommen att höra av dig till kansliet på 0221-810 90 eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 

Det känns skönt att dessa viktiga fråga nu är lösta och vi kan planera för en ny säsong på vackra Köpings GK. 

Stefan Persson, ordförande

Kommitté kick off

Välkomna på Kommitté Kick Off

Söndagen den 27 januari kl:13:00-15:00.

Vårens första kommittémöte inleds med kortare information ifrån marknadskommittén, där efter arbetar vi i de olika kommittégrupperna, fikar och avslutar gemensamt. 

Föranmälan till kansliet: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Varmt välkomna nya och gamla medlemmar- ert engagemang berikar!