Medlemskap

Medlemskategorier och årsavgifter för 2020

Obegränsad spelrätt:

Senior från 27 år: 5 150 kr med spelrätt      (gäller det året man fyller 27 år)
Senior 22-26 år; 3 000 kr                           (gäller det året man fyller 22 år)
Junior 12-21 år: 1 300 kr                           (gäller det året man fyller 12 år)
Junior 6-11 år: 500 kr                                (gäller det året man fyller  6 år)
B-medlemskap utan spelrätt: 6 150 kr

Medlemsförmåner gäller för ovanstående medlemskap:

NYHET 2020
Lindesbergs golfklubb
Greenfee 200 kr måndag - fredag.
(Gäller ej tävlingsgreenfee).


Arboga GK (under förhandling)
Fullvärdiga medlemmar erbjuds spel för halv ordinarie greenfee när båda klubbarna har sommargreenerna öppna.
(Gäller ej tävlingsgreenfee)
9 håls- greenfee 150 kr alla dagar.

AVESTA GK
Fullvärdiga medlemmar betalar 150 kr på Avesta Gk. (Tävlingsgreenfee 200 kr)
Juniorer betalar 75 kr.
Gäller alla dagar och alla tider.

HAGGE GK
Fullvärdiga medlemmar har halv avgift på ordinarie greenfee.
Fritt spel för Juniorer.
Gäller alla dagar.

 

Vardagsmedlemmar:

Senior från 27 år: 4 200 kr                         (gäller det året man fyller 27 år)
Spel vardagar före kl. 15
Övrig tid: Ordinarie greenfee

Övriga medlemskap:

Greenfee-medlemskap utan spelrätt: 2 400 kr inkl 4 st spel.
(Därefter 100 kr i rabatt på 18 hål, och 50 kr rabatt på 9 hål. Gäller på ordinarie greenfee).
Vilande medlem: 400 kr
Hyra av skåp: 400 kr/år
Elplats moped/elvagn: 500 kr

Startpaket: Läs mera här!

Senior från 22 år: 3 995 kr
Junior   12-21 år: 2 195 kr

Övrig information:

Avgifterna inkluderar årsavgift för aktiva medlemmar i Svenska Golfförbundet, Västmanlands Golfförbund,
personskadeförsäkring, tidningens Svensk Golf och Golfens IT-system.

Förseningsavgift per betalningstillfälle vid inbetalning efter 30/11 eller 29/2: 200 kr

Spelrätt: 9.000 kr.

Kontakta kansliet för mer information.

Städavgift: 300 kr

Städavgiften debiteras samtliga aktiva medlemmar 22-69 år (damer) och 22-74 år (herrar) på vårfakturan 2020.
Medlem som gjort fyra timmar ideellt arbete för klubben erhåller 300 kronor i presentkort som kan nyttjas i shopen eller restaurangen på Köpings Golfklubb.

Som ideellt arbete räknas:
Styrelsearbete
Kommittéarbete
Ledare i träningsgrupp eller liknande
Deltagande på utlysta städdagar
Rensning av sly, ogräs eller dylikt arbete på bana eller klubbhusområde
Golfvärd
Fadder
Övrigt arbete som godkänts av klubbens ledning.