Tävlingskommittén

Arbetsbeskrivning för föreningens Tävlingskommitté:

  • Organisera tävlingar
  • Locka fler att tävla, val av tävlingsformer
  • Marknadsföring
  • Samarbete med andra kommittéer
  • Möte med VGF (ca 2 gånger per år)
  • Utbildning, t.ex. GIT, tävlingsledning
  • Ungdomstävlingar
  • Regelbundna Kommittémöten

Ansvarig för kommittén:

 

Vakant