Juniorsektionen

Juniorsektionen fortsätter att arbeta för att utveckla och förbättra juniorverksamheten ur ett långsiktigt perspektiv. Vi arbetar strukturerat mot uppsatta mål, både för att öka antalet juniorer och ledare i verksamheten och för att öka kvaliteten i verksamheten. 

Sedan hösten 2016 har vi haft ett givande samarbete med Svenska Golfförbundets Juniorkonsulent Mikael Lundén, som väglett junioransvarig och ledare på klubben åt rätt riktning.

Juniorsektionen arbetar utifrån en verksamhetsplan med tydlig handlingsplan för respektive år.

En nyhet för 2018 är att vi bl.a. kommer att arrangera "Juniorernas Jippotävling", som vi tror kommer att kunna bli en rolig tävling för klubbens medlemmar och förhoppningsvis ett återkommande inslag i verksamheten. Alla intäkter från tävlingen ska gå till att utveckla juniorverksamheten.

Vi fortsätter att arbeta för att öka antalet aktiva barn och ungdomar i klubbens verksamhet under säsongen 2018 och vi vill satsa på ökade insatser för att öka möjligheten för golfen att bidra till integration för barn och ungdomar i Köpings kommun.

 

/Lena With 

Junioransvarig

Mob: 076-22 77 302