Lägerverksamhet på Köpings GK

Under året arrangerar och genomför Juniorverksamheten olika läger för våra barn och ungdomar. Läger erbjuder, förutom träning, en ökad social samvaro bland både barn, ungdomar och vuxna vilket kan öka samhörighetskänslan i juniorverksamheten. Det finns ett mervärde att våra barn och ungdomar lär känna de kompisar som tränar i samma träningsgrupp m.m. och även för oss föräldrar/ ledare erbjuder läger ett bra tillfälle att lära känna varandra. 

Läger 2017

 

1. Uppstartsläger

Vi startar upp säsongen under våren med ett läger på klubben för samtliga juniorer, klubben bjuder på korv med bröd.

2. Skandia Cup 

Välkommen till 4-dagar läger på Köpings GK

Söndagen avslutas med klubbkval för de ungdomar som vill, i åldern 12-16år år. För nybörjare och yngre blir det spelträning istället för deltagande i tävling.

 

 

SKANDIA CUP- Information om cupen

Skandia Cup spelas i fyra steg: Klubbkval – Gruppkval – Regionkval – Riksfinal i fyra åldersklasser: 13, 14, 15 och 16år för pojkar och flickor upp till 16 år.

Skandia Cup börjar som en breddtävling på klubbnivå men när tävlingen närmar sig finalen ändrar tävlingen karaktär. Då möts endast de som kvalificerat sig genom de tre kvalen i respektive åldersklass och det blir en hård kamp om segern i ”Världens största ungdomstävling i golf”.  

Handicap

Deltagare måste ha handicap 36,0 eller lägre för att kunna kvalificera sig till nästa kvalsteg (Gruppkval).

Deltagare behöver inte ha handicap 36,0 eller lägre för att delta i Skandia Cup Klubbkval eller Skandia Cup Klubbtävling.

Klasser

Skandia Cup genomförs i fyra åldersklasser; 13 år, 14 år, 15 år och 16 år. Varje åldersklass är uppdelad i flickor och pojkar. Totalt genomförs Skandia Cup i åtta klasser. 

Klubbkval

18 håls individuell slaggolf scratch från standardtee för flickor respektive pojkar. Varje klubb avgör själv när Klubbkval spelas, dock senast den 28 juni. Alla klasser behöver inte spelas samma datum men varje klass ska spela samma datum där. Klubbkvalet kan spelas som en handicaptävling för samtliga åtta klasser men de två högst placerade flickorna och pojkarna scratch i varje åldersklass kvalificerar sig till Gruppkval oavsett spelform. 

Klubbtävling

Alla spelare, även de utan officiell handicap, kan delta i Skandia Cup. För de spelare som inte vill delta i Klubbkvalet, men som ändå vill prova på tävling, kan klubben arrangera Skandia Cup Klubbtävling. Skandia Cup Klubbtävling spelas som en handicaptävling utan möjlighet för deltagarna att kvalificera sig vidare till Gruppkval. Varje klubb beslutar själv vilken spelform, antal hål och vilken tee man vill att dessa deltagare ska spela. Klubben kan också tillåta icke-medlemmar att delta i Skandia Cup Klubbtävling. Observera att caddie är tillåtet i Skandia Cup Klubbtävling.

Gruppkval

18 håls individuell slaggolf scratch från standardtee för flickor respektive pojkar. Gruppkval spelas den 6 juli. Antalet pojkar och flickor per åldersklass som kvalificerar sig till Regionkval beror på antalet deltagande klubbar i gruppen, se nedan. Grupp- och regionindelningen och fördelningen av antalet kvalplatser till Regionkval anges i dokumentet ”Gruppindelning”, som finns på Skandia Cups hemsida. Gruppindelningen baseras på de klubbar som är anmälda att delta i Skandia Cup.

Gruppkvalet spelas:

Regionskvalet spelas:

Riksfinalen spelas; 

 

3.Sommarlovsläger 16-17 juni (max 15 deltagare: fullt). Ledare: William Hirvelä och Tilde Björkdahl.

4.Dagsläger i Arboga 5/8 Golfäventyret, barn 5-10år.

5.Avslutning 14/10 kl:16-18 (samtliga juniorer på klubben)