Lägerverksamhet på Köpings GK

Under året arrangerar och genomför Juniorverksamheten olika läger för våra barn och ungdomar. Läger erbjuder, förutom träning, en ökad social samvaro bland både barn, ungdomar och vuxna vilket kan öka samhörighetskänslan i juniorverksamheten. Det finns ett mervärde att våra barn och ungdomar lär känna de kompisar som tränar i samma träningsgrupp m.m. och även för oss föräldrar/ ledare erbjuder läger ett bra tillfälle att lära känna varandra. 

Läger 2017

Uppstartsläger

Vi startade upp säsongen under våren med ett läger som blev väldigt uppskattat och det blev stor uppslutning med 31 juniorer i olika åldrar som närvarade under dagen.  

 

Sommarlovsläger 16-17 juni (max 15 deltagare: fullt)

 

Skandia Cup 2017 – Köpings GK 

Torsdag 18maj - Söndag 21maj

Välkommen till 4-dagar läger på Köpings GK

Söndagen avslutas med klubbkval för de ungdomar som vill, i åldern 12-16år år. För nybörjare och yngre blir det spelträning istället för deltagande i tävling.

Preliminärt Schema för juniorer 10-16år 

Torsdag 18/5 Aktivitet Plats Ansvarig: Daniel/ Oskar/ Kent 

15:30-16:30 Drop in/ Uppvärmning Rangen

16:30-17:00 Genomgång /Rangen

17:00-18:00 Träning Sving/ Chipp/ Närspel Rangen

18:00-19:00 Kvällsmat i Restaurangen 

19:00-20:00 Putträning/ Puttävling och summering av dagen 

 

Fredag 19/5 Aktivitet Plats Ansvarig: Daniel/ Kent 

15:30-16:30 Drop in/ Uppvärmning Rangen

16:30-17:00 Genomgång /Rangen

17:00-18:00 Träning Sving/ Chipp/ Närspel Rangen

18:00-19:00 ”Hamburgare” i Restaurangen 

19:00-20:00 Putträning/ Puttävling och summering av dagen 

 

Lördag 20/5 Aktivitet Plats Ansvarig: Johan/ Kent/ Roger

09:00-13:00 Spelträning 9-hål (samling 08:45 vid klubbhuset)

13:00-13:45 Lunch "Taccobuffe" i Restaurangen 

13:45-14:45 Putträning Puttinggreen 

15:00-15:45 Närspel Rangen (Demo Klubbor Shopen)

15:45-16:00 Summering av dagen Puttinggreen

 

Söndag 21/5 Aktivitet Plats Ansvarig: Johan/ Kent 

08:00-14:00 Skandia Cup Klubbkval /spelträning (samling 07:45 vid klubbhuset/ scoring area)

Lunch i Restaurangen

14:00-14:30 Prisutdelning/Fika samt Summering Klubbhuset

 

Skandia Cup 2017 – GOLFÄVENTYRET 5-10år 

Söndagen avslutas med klubbtävlingen Skandia Cup Klubbkval för de äldsta och för våra yngsta barn har vi lekfull spelträning på Golfäventyrets 50-bana!

 

Preliminärt Schema. 

Torsdag 18/5 Aktivitet Plats Ansvarig: Lena / Susanne /Jonas / Roger/ Madelene

16:00-16:15 Samling och genomgång vid Puttinggreen

16:15-17:00  Putträning 

17:00-17:45 ”Få bollen att Flyga”/ Sving/Närspel på Rangen

17:45-18:45 Kvällsmat i Restaurangen/ Summering av dagen

 

Fredag 19/5 Aktivitet Plats Ansvarig: Lena/ Susanne/ Roger/ Madelene 

16:00-16:15 Samling vid Puttinggreen

16:15-17:00 Uppv. Golfäventyret spelträning 30-banan

17:00- 17:45  ”Få bollen att Flyga” på Rangen

17:45-18:45 ”Hamburgare” i Restaurangen/ Summering av dagen

 

Lördag 20/5 Aktivitet Plats Ansvarig: Lena/ Susanne/ Jonas 

10:00-10:15 Samling och uppv. vid Puttinggreen

10:15- 11:00 Uppv. ”Få bollen att Flyga” på Rangen

11:00-11:45 Putträning Puttinggreen

11:45-12:30 Lunch Taccobuffe i Restaurangen 

12:30-13:00 Summering av dagen 

 

Söndag 21/5 Aktivitet Plats Ansvarig: Lena/ Susanne/ Roger

10:00-10:15 Samling/ uppvärmning vid Puttinggreen

10:15-11:00  Putträning vid Puttinggreen

11:00-11:45  ”Få bollen att flyga”/ Sving Rangen

11:45-12:30 Lunch i restaurangen 

12:30-13:30 ”Skandia Cup” spelträning på Golfäventyrets 50-bana! (Bord: Scoring Area)

13:30-14:00 Fika i Restaurangen

14:00-14:30 Prisutdelning/Summering Klubbhuset och ”Hej då!”

 

SKANDIA CUP

Skandia Cup spelas i fyra steg: Klubbkval – Gruppkval – Regionkval – Riksfinal i fyra åldersklasser: 13, 14, 15 och 16år för pojkar och flickor upp till 16 år.

Skandia Cup börjar som en breddtävling på klubbnivå men när tävlingen närmar sig finalen ändrar tävlingen karaktär. Då möts endast de som kvalificerat sig genom de tre kvalen i respektive åldersklass och det blir en hård kamp om segern i ”Världens största ungdomstävling i golf”.  

Handicap

Deltagare måste ha handicap 36,0 eller lägre för att kunna kvalificera sig till nästa kvalsteg (Gruppkval).

Deltagare behöver inte ha handicap 36,0 eller lägre för att delta i Skandia Cup Klubbkval eller Skandia Cup Klubbtävling.

Klasser

Skandia Cup genomförs i fyra åldersklasser; 13 år, 14 år, 15 år och 16 år. Varje åldersklass är uppdelad i flickor och pojkar. Totalt genomförs Skandia Cup i åtta klasser. 

Klubbkval

18 håls individuell slaggolf scratch från standardtee för flickor respektive pojkar. Varje klubb avgör själv när Klubbkval spelas, dock senast den 28 juni. Alla klasser behöver inte spelas samma datum men varje klass ska spela samma datum där. Klubbkvalet kan spelas som en handicaptävling för samtliga åtta klasser men de två högst placerade flickorna och pojkarna scratch i varje åldersklass kvalificerar sig till Gruppkval oavsett spelform. 

Klubbtävling

Alla spelare, även de utan officiell handicap, kan delta i Skandia Cup. För de spelare som inte vill delta i Klubbkvalet, men som ändå vill prova på tävling, kan klubben arrangera Skandia Cup Klubbtävling. Skandia Cup Klubbtävling spelas som en handicaptävling utan möjlighet för deltagarna att kvalificera sig vidare till Gruppkval. Varje klubb beslutar själv vilken spelform, antal hål och vilken tee man vill att dessa deltagare ska spela. Klubben kan också tillåta icke-medlemmar att delta i Skandia Cup Klubbtävling. Observera att caddie är tillåtet i Skandia Cup Klubbtävling.

Gruppkval

18 håls individuell slaggolf scratch från standardtee för flickor respektive pojkar. Gruppkval spelas den 6 juli. Antalet pojkar och flickor per åldersklass som kvalificerar sig till Regionkval beror på antalet deltagande klubbar i gruppen, se nedan. Grupp- och regionindelningen och fördelningen av antalet kvalplatser till Regionkval anges i dokumentet ”Gruppindelning”, som finns på Skandia Cups hemsida. Gruppindelningen baseras på de klubbar som är anmälda att delta i Skandia Cup.

Gruppkvalet spelas den 6/7 på Arboga GK.

 

 

Regionskvalet spelas 8/8 på Lindesbergs GK