Golfäventyret-i-skolan 2018

Under våren 2018 inleder junioransvarig Lena With ett samarbete med idrottslärare i kommunens grundskolor åk 3-6, samt grundsärskolan.

Syftet är att så många barn som möjligt ska få prova på golfäventyret i skolan under roliga, pedagogiska och professionella förhållanden. 

Satsningen innebär bl.a. att:

-Idrottslärarna får gå en GL1 (golfens ledarutbildning steg 1) på Köpings GK måndag den 23 april.

-Idrottslärarna får en kursbok (värde 150kr)

-Respektive skola får en "Golfäventyret- i- skolan- väska" inköpt till sig, till ett värde at ca 6500kr.

-Att idrottslärarna får besök av en utbildad golfledare till respektive skola, som stöd i att komma igång med undervisningen. 

-Att skolorna kan boka 2h friluftsdag med klubbens PRO.

 

/Lena With 

Junioransvarig