Företag

För Köpings Golfklubb är samarbetet med lokala och regionala företag en viktig del både vad gäller finansieringen och utvecklingen av klubbens verksamhet. 

Bland klubbens 800 medlemmar finns många företagare liksom bland alla tillresta gäster. I och med den stora upprustning som gjorts av banan räknar vi med en stor ökning av antalet gäster och därmed ännu bättre exponering för våra sponsorer. Förutom att synas på olika platser på och kring banan finns det goda möjligheter till egna aktiviteter för personal och kunder. Man har även möjlighet att använda klubbens lokaler för konferenser och utbildningar.

Mer info finns på undersidorna till Företag.